Comperio Front

Ny versjon av Comperio FRONT.NET

Comperio har gjennom tidenes løp levert over 100 søkeprosjekter. Tankegods, svette og erfaringer hentet fra dette arbeidet har krystallisert seg inn i vår egentuviklede programvare for søkeapplikasjoner: FRONT. Tidligere i vår lanserte vi versjon 5 av Java-FRONT, denne gang er det den noe yngre fetteren Comperio FRONT.NET som har fått ligge på operasjonsbordet. Hovedtrekkene i [...]

FRONT 5 is now released

FRONT 5 is now released. FRONT is the tool that Comperio has developed to create advanced search solutions for our customers. We are now releasing a new version of FRONT with new features, and improved speed and stability. Improved speed and stability We have spent a lot of time improving performance. We know that it [...]

Comperio Still Likes FAST ESP

In Comperio we are proud of our history as an advanced solution provider of FAST ESP, and as the world’s largest reseller of FAST ESP software. Comperio have been a partner and solution provider in FAST ESP since 2004, from the version titled FAST Data Search (FDS) 4.0 up to and including the current version [...]

Vi liker fremdeles FAST ESP

Vi i Comperio er stolte av vår historikk som avansert løsningsleverandør på FAST ESP, og som verdens største reseller av FAST ESP software. Comperio har vært partner og løsningsleverandør på FAST ESP siden 2004, fra versjonen med navn FAST Data Search (FDS) 4.0 opp til og med dagens versjon FAST ESP 5.3, eller FSIA/FSIS (Fast [...]

OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map