Vi liker fremdeles FAST ESP

Vi i Comperio er stolte av vår historikk som avansert løsningsleverandør på FAST ESP, og som verdens største reseller av FAST ESP software. Comperio har vært partner og løsningsleverandør på FAST ESP siden 2004, fra versjonen med navn FAST Data Search (FDS) 4.0 opp til og med dagens versjon FAST ESP 5.3, eller FSIA/FSIS (Fast Search for Internal Applications og Fast Search for Internet Applications) som det heter i Microsoft drakt.

FAST ESP

FAST ESP var og er fremdeles en utrolig fleksibel og skalerbar enterprise search platform og blir brukt av kunder med avanserte søkebehov og ekstreme behov for oppdateringshyppighet, relevansjusteringer, skalerbarhet og stabilitet. Plattformen har meget rike semantiske og lingvistiske egenskaper, og et stort utvalg av connectorer til underliggende systemer, samt tilkoblingspunkter for å kunne søke og presentere relevant innhold tilpasset brukerens kontekst og device. Disse egenskapene er inntektskilde og kostnadsreduserende faktor for mer enn 2600 kunder verden over som benytter eller har benyttet FAST ESP plattformen.

FAST Search and Transfer ble kjøpt av Microsoft I 2007. Etter oppkjøpet er det etter hvert blitt klart at FAST ESP ikke blir videreført som selvstendig crossplattform søkemotor. FAST ESP vil imidlertid eksistere i mainstream support fram til 2013 (2015 for kunder med en Licence Grant), og extended support på alle OS plattformer fram til 2018 (2020 for License Grant kunder).

I denne perioden er det fullt mulig og trygt å benytte og til og med utvikle nye tjenester på FAST ESP søkemotor. Vårt team av Application Management Services  (AMS) konsulenter har lang fartstid fra FAST og med FAST ESP plattformen., og har blant annet jobbet med konsulenttjenster, AMS og support internt hos Fast Search and Transfer/Microsoft. Samtidig som vi med våre AMS tjenester kan oppretteholde stabil drift av din FAST ESP plattform, vil vi være aktive rådgivere og løsningsarktekter over på en ny søketeknologi ettersom behovene melder seg.

Vår langsiktige plan med Comperio Front har vært å gjøre våre kunder mindre avhengige av underliggende søkemotor, og situasjonen med FAST ESP viser at dette har vært en god anbefaling. For våre kunder med Comperio Front er vi nå i stand til å tilby effektive  overganger til nye teknologiplattformer, samtidig som bedriftens forretningslogikk og søkemotorens posisjon som  informasjonsnav er ivaretatt i Comperio Front.

Når det gjelder overgangene til nye teknologier i en etter FAST ESP- era er det flere valg og muligheter som åpner seg. For mange tradisjonelle FAST ESP kunder innen ehandel, katalog, rubrikk og media er ikke FAST for Sharepoint nødvendigvis er et naturlig valg for øyeblikket, spesielt ikke dersom man ellers benytter noe annet enn Microsoft teknologi. Comperio har erfaring og dialog med flere kunder om overgang til opensource plattformer og Cloudtjenester som Solr, Elasticsearch og Amazon Cloudsearch, og også Google Custom Search, alt etter behov.

Når dette er sagt er Microsoft’s plan framover å bruke de avanserte egenskapene til FAST i sine produkter videre, både for kontorstøtte i Office/Sharepoint/Exchange/Office365, så vel som i sin søkemotor på internett – Bing. Microsofts release av FAST Search for Sharepoint 2010 er et eksempel på dette, og neste generasjons Microsoft produkter vil vise dette enda tydeligere. For mange FAST ESP kunder i bedriftsmarkedet er det naturlig å følge dette sporet, så lenge det er mulig å bygge de løsningene man ønsker. Og også her er kommer Comperio Front inn som en byggestein for å gjøre det mulig å tilpasse søkebaserte løsninger i Sharepoint på en fleksibel måte.

Microsofts utviklingsteam for søk er lokalisert med basis i FAST R&D avdeling i Torggata Oslo, og samarbeider tett med så vel Bing som Microsoft Office sine utviklingsteam. Med vår nære tilknytning, geografisk, historisk og teknisk fortsetter Comperio å følge FAST/Microsoft i deres videre utvikling, og vårt Microsoft team er hele tiden i Front med det nye som leveres fra Microsoft.

Men først av alt ønsker vi å hjelpe våre kunder til gode søkeopplevelser!Leave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map