Ny versjon av Comperio FRONT.NET

Comperio har gjennom tidenes løp levert over 100 søkeprosjekter. Tankegods, svette og erfaringer hentet fra dette arbeidet har krystallisert seg inn i vår egentuviklede programvare for søkeapplikasjoner: FRONT. Tidligere i vår lanserte vi versjon 5 av Java-FRONT, denne gang er det den noe yngre fetteren Comperio FRONT.NET som har fått ligge på operasjonsbordet. Hovedtrekkene i den nye versjonen er nye søkeadaptere, forbedret stabilitet og ytelse, samt forbedret logging.

Mellomvare for søk

FRONT.NET opererer som mellomvare, og lar deg konfigurere forretningslogikk for søk uavhengig av både søkemotor og presentasjon. FRONT.NET er laget for å kunne hente og sette sammen informasjon fra ulike kilder, og kan gjerne kalles en søkeorkestrator.

FRONT.NET lar deg skille mellom forretningslogikk og applikasjonslogikk. Applikasjoner som trenger søkefunksjonalitet trenger ikke bry seg med kompliserte søkeuttrykk, men sender simpelthen spørreord over til FRONT.NET. Trenger du å avgrense søket, kan du sende med filter, som for eksempel brukerinformasjon, sted, avdeling, eller lignende. De komplekse spørringene tar FRONT seg av.

Søkemotoruavhengighet

FRONT.NET tilbyr et generelt format for spørringer, og søkeresultater. Dataformatet fra FRONT er det samme, uavhengig av om motoren i bakkant er SharePoint, ESP, eller Solr. FRONT.NET har i dag adaptere for Fast ESP, SharePoint 2010 og 2013, Elasticsearch, Solr og Google Search Appliance. Dette gjør det enkelt å sette sammen resultater fra ulike søkemotorer. Dersom du ønsker å bytte ut søkemotoren trenger det ikke innebære endringer i din applikasjon, da det kun er snakk om å bytte ut søkeadapter i FRONT.NET. Nye adaptere utvikles så snart vi ser behovet melde seg.

Elasticsearch adapter

Elasticsearch er en søkemotor i stor vekst. Til utvikling av Elasticsearch adapteret har vi kunnet dra nytte av NEST, den offisielle .NET klienten for Elasticsearch. Elasticsearch har enorm fleksibilitet i forhold til hvordan spørringer kan uttrykkes, med mulighet for nestede boolske uttrykk og dynamiske ranking-funksjoner. I utvikling av adapteret har vi valgt å minimere kompleksiteten i FRONT ved å delegere disse mulighetene inn i Elasticsearch via søkemaler (search templates). Dette ivaretar fleksibiliteten, samtidig som APIer og programmeringsgrensesnittene er beholdt.

Google Search Appliance Adapter

Comperio ble ifjor partner med Google, og vi har nå utviklet FRONT.NET adapter for Googles intranett søkemotor Google Search Appliance, eller bare GSA for kort. GSA tilbyr enkel integrasjon mot en rekke ulike kilder, søkegrensesnittet er enkelt og forholde seg til og adapteret har støtte for alle vanlige søkeoperasjoner.

Logging

For å kunne utvikle en god søkeløsning er det avgjørende at man har tilgang til gode søkelogger som avslører hvordan søkeapplikasjon brukes.
FRONT.NET har nylig fått funksjonalitet for å kunne logge direkte til Logstash. Logstash kombinert med Elasticsearch og Kibana gir deg et kraftig verktøy for dataanalyse.

FRONTD

Versjon 5 av FRONT.NET kjører som en frittstående tjeneste i Windows.
Tidligere versjoner opererte som web applikasjon under IIS (Internet information server), men vi ser at når vi kjører frittstående oppnås forenklet administrasjon, samt forbedret stabilitet og ytelse.

Microsoft, .NET og veien videre

Microsoft og .NET verdenen er under rivende utvikling for tiden, ikke minst gjennom Microsoft sin nye og kjært velkomne åpning mot open source. Vi liker veldig godt ideen om kryssplattform .NET, og neste versjon av FRONT.NET vil forhåpentligvis kjøre like bra på OS X og Linux som på Microsoft.

Article written by

Christoffer Vig
Senior Consultant at Comperio. Christoffer started putting small blocks together to form interesting shapes already as a very young boy. He never stopped.


Leave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map