Public 360 connector for SharePoint søk

Software Innovation sine systemer for dokumenthåndtering, Public 360 og Business 360, er brukt av mange offentlige og private aktører både i Norge og Sverige.

Comperio gjør det enkelt å finne riktig dokument selv om du ikke er godt kjent med Public 360. Ved å gjøre innholdet i Public 360 tilgjengelig i en søkeindeks kan man få søketreff på tvers av kilder. SharePoint 2013 tilbyr en slik søkeindeks. Denne vil kunne gi presise treff fordi spørringen henter treff basert på data både fra dokumentet og metadata til dokumentet. På den måten kan man utforske hva som finnes av innhold og historikk knyttet til et tema eller en sak.
For å få tilgang på dokumentene i Public 360 må man koble kildesystemet sammen med søkemotoren med en konnektor.

Comperio laget i første omgang en konnektor for å kunne indeksere innhold fra Public 360 basert på Fast Search Server for SharePoint 2010. Siden har vi laget en ny versjon for Microsoft SharePoint 2013.
Når vi laget konnektoren så bruke vi Microsofts rammeverk for å lage tilpassede BCS (Business Connectivity Services) konnektorer til SharePoint 2013.

Så, hvordan fungerer konnektoren for indeksering av innhold?

FileFinder web servicen er endepunktet i Public 360, og det brukes til å hente Public 360 dokumenter. Fra denne web servicen får vi all informasjon om hvert dokument, som egenskaper, metadata og rettighetsinformasjon. Videre blir hvert dokument og dets egenskaper plukket opp av SharePoint 2013, hvor dokumentet crawles, prosesseres og lagres i søkeindeksen.

Og hvordan fungerer konnektoren ved søk utført av en bruker?

Når en bruker gjør et søk i søkeboksen, så legges det til hva slags tilganger brukeren har på spørringen. Disse tilgangene hentes fra Public 360 ved hjelp av en SharePoint security trimmer som settes opp for Public 360. Dette fører til at kun dokumenter som brukeren har rettigheter til blir returnert som en del av søkeresultatet.

Ta kontakt for å høre mer om Public 360 og SharePoint.

 Leave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Couldn't connect to server: Connection timed out (110)