Sitevision – förbättra söket med Nutch

Jack Thorén

Ett av Sveriges mest populära CMS verktyg är Sitevision, som används kanske främst av stora statliga myndigheter och kommuner. Valet att använda sig av Sitevision hos dessa myndigheter och kommuner är nog att det är väldigt enkelt för redaktörer och sidansvariga att använda och att underhålla informationen på sina sidor. Detta i en miljö där [...]


Read Also

Search: better user experience with one line of JavaScript

Espen Klem

What’s the cheapest trick you can do to get a better user experience on your search solution, and make your users do better search queries? Add a small line of JavaScript in your template’s document ready function:

This will do two things for the user: It’ll be easier to see the search box . [...]


Read Also

Enhancing Web Analytics with Search Analytics

Mridu Agarwal

Web Analytics is the process of measuring and analyzing web data to assess and improve the effectiveness of a website.Tracking and improving search (search analytics) is an important part of web analytics which is often forgotten by many site owners. Website search analytics should not be underestimated as it can provide valuable insights into what [...]


Read Also

OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map