Tone K. Fosser

Opptatt av gevinstene i skjæringspunktet mellom brukeradferd, forretning og teknologi.

Posten Tilbudssøk investerer i søk, men hvorfor?

Å konvertere til ny teknologi er ikke gjort over natten. Posten Tilbudssøk har gjort det – sammen med eksperter fra Comperio. Gjennom Tilbudssøk kan detaljhandelsselskaper laste opp reklameblader og produktene gjøres søkbare på nettstedet Tilbudssøk. Sammen med Comperio har Posten Tilbudssøk nå tatt steget over på ny, moderne teknologi. Med dette nærmer de seg tilgang [...]

OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map