Posten Tilbudssøk investerer i søk, men hvorfor?

Å konvertere til ny teknologi er ikke gjort over natten. Posten Tilbudssøk har gjort det – sammen med eksperter fra Comperio.

Gjennom Tilbudssøk kan detaljhandelsselskaper laste opp reklameblader og produktene gjøres søkbare på nettstedet Tilbudssøk. Sammen med Comperio har Posten Tilbudssøk nå tatt steget over på ny, moderne teknologi. Med dette nærmer de seg tilgang på nær sagt ubegrensede muligheter for å analysere brukerstatistikk. Men vil dette gjøre Postens tjeneste mer relevant for brukerne?

 

Nyere søk er bedre søk

For å sikre en best mulig søkeløsning for brukerne besluttet Posten sammen med søkeentusiastene i Comperio at det var på tide å oppgradere søkemotoren. Tjenesten har i en årrekke benyttet FAST ESP som søkemotor, et produkt som Comperios søkeeksperter har en lang historie med. Nye krav fra brukerne samsvarer bedre med hva ny teknologi kan tilby. Valget falt på teknologi fra  Elastic som den best egnede kandidaten.

Prosjektet hadde tre hovedleveranser:

1.    Erstatte søkemotoren FAST ESP med Elasticsearch og opprettholde eksisterende funksjonalitet og enklere utvikle ny funksjonalitet
2.    Legge geodata til produkter, slik at en bruker kan finne nærmeste butikk som tilbyr produktene
3.    Sette opp rikholdig og verdigenererende logganalyse med Logstash og Kibana

 

Vi har tatt en prat med en av søkekspertene i Comperio om prosjektet:

«Kibana er fantastisk å jobbe med, og vil generere mye ekstra verdi for kunden og deres annonsekunder i form av kunnskap om brukeratferd på nettstedet. Vi har hatt en bratt læringskurve det siste året og vi har utvidet vår tunge verktøykasse på søketeknologi for kommende prosjekter. Når denne løsningen går live, i løpet av april, vil Kibana virkelig komme til sin rett etter hvert som vi får mer og mer brukerdata», sier Sébastien Muller.

Hvilken merverdi gir denne teknologien?

Teknologien er svært fleksibel og kan gi beslutningsgrunnlag ut av store datamengder fra ulike kilder. Teknologien benyttes nå av selskaper verden over og har fått et godt fotfeste i Norge den senere tid. Med denne løsningen kan kunden tilpasse søket i fortløpende, fordi kunden får kunnskap om hva brukerne søker etter. Mer og mer  loggdata gir bedre beslutningsgrunnlag  for justeringer i løsningen, noe som i sin tur øker bruksverdien for sluttbrukeren. Dette er starten på en positiv fase for tjenesten.
Kibana 4, den nyeste versjonen av Elastic logg visualiseringssuite, ble utgitt i februar i år, omtrent på samme tid som Comperio satte opp logikken for loggingen. Dette var en perfekt mulighet til å skape nyttige dashboard for vår kunde. Se eksempler nedenfor.

kibana_query

Logganalyse kan ta i mot, analysere og presentere et stort volum av logg-informasjon. Tjenesten er basert på:
•    Logstash (parsing av logginformasjon)
•    Elasticsearch (lagring av logginformasjon)
•    Kibana (analyse og presentasjon av den lagrede informasjonen)

For kunder som vil analysere rettighetsbelagt informasjon kan man legge til autentisering og begrensninger, slik at mange brukere kan dele tjenesten. Hver bruker har kun tilgang til egne loggdata.

Om Comperio

Comperio har i 10 år levert innovative søkeløsninger til organisasjoner der kunnskap- og informasjonsgjenfinning er kritisk for måloppnåelse. Comperio har 30 kunnskapsrike entusiaster på søk ved sine kontorer i Oslo og Stockholm.
Kontakt Ole-Kristian Villabø for en prat dersom du ble nysgjerrig på hva dette er.

Article written by

Opptatt av gevinstene i skjæringspunktet mellom brukeradferd, forretning og teknologi.


Leave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map