Når design ødelegger løsningen

Hva skjer hvis vi fokuserer for mye på brukeropplevelse, for eksempel design, og for lite på andre områder av produksjonslinjen? I den russiske hæren … drepte det flere soldater.

Facsimile from Aftenposten

 

I Comperio er dette “vår hellige skrift”:

The three circles of Comperio

 

Vi mener at de beste løsningene befinner seg i sentrum hvor de tre sirklene av “Business”, “User Experience” og  “Technology” møtes.

I mine mange år i reklamebransjen har jeg kjempet med en rekke teknikere – som regel de som skulle kode min web design. Min tro er at det kunden, min kollega og jeg hadde kommet opp med var “løsningen”, og min jobb var å trumfe gjennom dette design – uansett hvordan, for eksempel, et publiseringssystem ble opprettet.

I nyhetene for noen dager siden skrev den norske avisen Aftenposten at Russlands forsvar er herjet av en epidemi av lungebetennelse og andre luftveislidelser. Stjernen designeren Valentin Yudashkin får skylden for å ha designet uniformer med mer vekt på mote enn varme.

Heldigvis,er ikke alle de tingene vi lager her i Comperio  livs-avhengige løsninger. Men alt vi gjør er forretningskritisk for våre kunder, og vi har ikke råd til å lage søkeløsninger som ser flott ut, men som har en høyere pris for kunden enn hva de får tilbake på kort eller lang sikt.

De tre sirklene hjelper oss til å huske:

  1. Ikke lag løsninger som ikke gagner virksomheten
  2. Lag løsninger som kunden trenger, og som løser deres “smerte”
  3. Sørg for å tilpasse løsningen til den tekniske plattformen (ofte forhåndsbestemt av kunden). Ikke prøv å bekjempe den.

Det hjelper ikke om løsningene er posh, sexy og vinner premier … hvis det ikke løser de forretningsmessige behov, behov for kunden og er umulig å gjennomføre.Leave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map