ComperioFrokost 21. januar

Inspirasjon og kundeerfaringer

Takk til alle som valgte å bruke morgenen på å høre et par av våre kunder komme med konkrete erfaringer fra sine prosjekter, og få litt inspirasjon til hvordan håndtere sine egne informasjonsutfordringer. Det var mange blide ansikt og gode tilbakemeldinger etter seminaret.

Agenda for seminaret finnes her

Se presentasjonene fra foredragene

 

Her følger noen utvalgte bilder fra arrangementet

 
ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

Introduksjon og velkommen.

ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

Helge Blindheim forklarte entusiastisk om Helsedirektoratets tanker og visjoner, og hvordan Sharepoint søk skulle bidra til å nå visjonen om skreddersydd og sikker helseinformasjon til alle.

ComperioFrokost 21. januar

Thomas Evensen og Jon Solberg forklarte litt om hvor viktig det var for Forskningsrådet at de på en enkel måte kan synliggjøre hvor alle deres tildelinger går. Spesielt morsomt var kanskje at man på en enkel måte kunne se hvor mye en Nobelpris kostet, ved å søke seg fram til og se på prosjektene ekteparet Moser hadde vært prosjektledere på.

ComperioFrokost 21. januar

Jon Solberg forklarer litt om oppbygningen av Prosjektbanken, og viste hvordan man for eksempel kunne se hvor mange kroner en Nobelpris kostet gjennom å finne alle prosjektene til ekteparet Moser.

ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

Comperios egen André Lynum forklarte hvordan man kan hente ut samhandlingsmønster ved hjelp av grafteknologi generelt og Neo4J spesielt.

ComperioFrokost 21. januar

ComperioFrokost 21. januar

André Lynum beskriver hvordan man kan tolke toppolitikeres twitter-aktivitet og hvordan de omtaler hverandre ved hjelp av grafteknologi.

ComperioFrokost 21. januar

Last ned presentasjonene

Helge T. Blindheim: Helsenorge.no (PDF)

Andre Lynum: Grafteknologi – samhandling, søk, analyse (PDF)Leave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.


OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map