Bygger søkesystemer for næringslivet

If you are a new graduate, or about to graduate, and wondering what is it like to be working with search technology at Comperio, read this interview with UiO (University of Oslo):

For eksempel kan jeg hjelpe et selskap med å lage bedre søk for å finne informasjon internt i organisasjonens datasystem. Det første jeg gjør er å sortere filene. Jeg «tagger» filene med relevant informasjon, som for eksempel hvem som har skrevet den eller hva slags prosjekt den tilhører. Problemet er ofte at man setter inn et ord for å beskrive en fil, og når man skal søke det opp bruker man et synonym. Slik informasjon er ikke alltid i filene, derfor må de behandles før de kan søkes opp.På den andre siden har du brukeren som vil finne filene.

murhaf-uio-blog
Akkurat nå jobber jeg med å gjøre søkene bedre på brukersiden. Noen ganger vet ikke brukeren hva som er det beste nøkkelordet eller søkeordet for det hun eller han søker på. Da kan det for eksempel være nyttig å finne ut hvem som kan noe om temaet. Det vil si at vi kan linke søkeord med eksperter innenfor bedriften. Egentlig gjør vi søket lettere ved å tilgjengeliggjøre informasjon.

Les merLeave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Couldn't connect to server: Connection timed out (110)