Extern lista

Extern data i SharePoint Online

I den här bloggposten kommer vi presentera ett exempel på hur man kan göra data från en Azure SQL Server databas tillgängligt att arbeta med i SharePoint Online genom att skapa upp en Business Connectivity Service, extern innehållstyp och en extern lista. Fördelen med exemplet är att man med endast konfigurering kan koppla en databas från Azure till SharePoint Online [...]

OSLO

Comperio AS
Øvre Slottsgate 27
NO-0157 Oslo,
Norway
+47 22 33 71 00
View map

STOCKHOLM

Search Provider Sverige AB
Gamla Brogatan 34
SE-11 120 Stockholm
Sweden
+46 8-21 49 00
View map