Prosjektbanken er nå lansert

Comperio er stolte av å ha vært leverandør på Forskningsrådets nylig lanserte  tjeneste Prosjektbanken som presenterer tall og statistikk knyttet til prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Prosjektbanken gir brukerne mulighet til å drille seg ned i forskjellige dimensjoner over Rådets bevilgninger siden 1997. Prosjektbanken inkluderer også EU-prosjekter.

prosjektbanken

Statistikken kan vises i mange ulike kategorier som  utvikling i finansiering over tid mellom sektorer, tema, departementer, fylker og fagområde. Selvfølgelig er det også mulig å søke etter prosjekter og se eksempelvis hvor mange prosjekter og hvor store bevilgninger som er gitt til prosjekter som beskriver seg selv med begreper som “laks”, “big data” eller andre begreper. Prøv selv!

prosjektbanken2

 

 

Article written by

Ole-Kristian Villabø
Ole-Kristian has been with Comperio since 2005 and taken different roles in many various Enterprise Search projects since then. Loves to talk about the many situations where search can be used to surface the right information at the right time.


Leave a response

XHTML: These tags are allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Couldn't connect to server: Connection timed out (110)